Search    
 
HOME > 갤러리 > 익스테리어
 
 
작성일 : 13-09-01 11:51
아신리쌍둥이주택
 글쓴이 : woomin1
조회 : 3,639  

평수 : 58평
구조 : 철골조, 벽돌조적
외부 : 적벽돌 조적, 친환경페인트, 아스팔트싱글, 목재데크
조경 : 석축, 잔디, 철도목, 자갈, 목재휀스, 목재주차장구성
 
 

 
   
 

 
우민주택건설 | 대표 : 031.775.2262 | 사업자번호 : 경기도 양평군 옥천면 아신리420-5 2층 | TEL : shade0322@naver.com
주소 : 070.8614.0144 | E-mail : 인천시 연수구 송도동 커넬워크
copyright (c) 2013 WOOMIN All right reserved.